ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 2
9 มี.ค. 2566
49
82
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ตกลง