พื้นที่เกษตรกรรม ธันวาคม 2565
6 ม.ค. 2566
53
0
พื้นที่เกษตรกรรม ธันวาคม 2565
พื้นที่เกษตรกรรม ธันวาคม 2565
พื้นที่เกษตรกรรม ธันวาคม 2565
ตกลง