ตกลง
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดสัมนาร่วมกับมูลนิธิคลังสมองเพื่อเพิ่มสมรรถนะกองทุนฯ ปี'60
20 ม.ค. 2560
293
0
  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดสัมนาร่วมกับมูลนิธิคลังสมองเพื่อเพิ่มสมรรถนะกองทุนฯ
  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดสัมนาร่วมกับมูลนิธิคลังสมองเพื่อเพิ่มสมรรถนะกองทุนฯ ปี'60
  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดสัมนาโครงการอบรมสร้างโอกาสและเพิ่มสมรรถนะด้านทักษะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วันที่ 22 - 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีโดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิคลังสมอง
  MOAC Image
  MOAC Image
  MOAC Image
  MOAC Image
  MOAC Image
  MOAC Image
  MOAC Image