ตกลง
เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ2 (จ.อุบลราชธานี) จำนวน 4 อำเภอ
27 มี.ค. 2562
151
0
1.อำเภอสิรินธร 2.อำเภอนาจะหลวย 3.อําเภอโขงเจียม 4.อำเภอเดชอุดม
เมื่อวันที่6-7มีนาคม2562เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ
เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ2 (จ.อุบลราชธานี) จำนวน 4 อำเภอ
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image