ตกลง
ปลัดประทรวงเกษตรฯ เผย นายกฯ มอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำแก่ กษ.
7 ต.ค. 2559
189
0
ปลัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย นายกฯ มอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัย

     (วันที่ 5 ตุลาคม 2559) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบปะ มอบถุงยังชีพและเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 1ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลาง 11 จังหวัด ที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 1) ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน โดยเฉพาะภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์2) การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนปกติ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 3) การช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 นี้ 4) จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก หากมีน้ำมากขั้นวิกฤตเกินกว่าแผนที่กรมชลประทานเตรียมไว้ปัจจุบัน ให้เตรียมหาแก้มลิงและพื้นที่สำรองเก็บกักน้ำเพิ่มเติมหรือหาแนวทางอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้การสร้างเขื่อนในอนาคตจะทำได้ยากขึ้น จึงควรหาแนวทางใหม่ 5) การจ่ายเงินช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น กรณีการผันน้ำที่เกิดจากภาครัฐไปมีผลกระทบกับพื้นที่ของเกษตรกร ควรต้องมีการจ่ายชดเชยที่สูงกว่าปกติ ให้ทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และการหาแก้มลิงสำรอง ให้หาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัยอยู่แล้ว หรือพื้นที่ที่เหมาะสม แล้วจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ให้เกษตรกรเพื่อไว้กักเก็บน้ำ ระยะเวลาขึ้นกับช่วงเวลาที่จำเป็นหรือระยะยาว และ 6) จัดทำคู่มือ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมตัวเผชิญปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำ โดยให้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยงาน รวมทั้งพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย