ตกลง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด
26 ส.ค. 2562
194
0
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค สำรวจความพึงพอใจและสอบถามผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อโคราชวากิว สุรนารีจำกัด
เมื่อวันที่19สิงหาคม2562เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image