ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กกค.)
8 ก.ย. 2565
57
40
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กกค.)
ตกลง