ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานแทน (งานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) กกค.
15 ก.ย. 2565
49
47
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานแทน (งานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) กกค.
ตกลง