แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4 พ.ย. 2565
103
88
แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง