ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานแทน (งานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในเดือนมกราคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
5 ม.ค. 2566
66
52
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานแทน (งานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในเดือนมกราคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
ตกลง