กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ขอนำเสนอแนวทางการประหยัดพลังงาน และแนวทางการลดใช้พลังงงาน ตามหลักการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 พ.ย. 2566
77
0
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ขอนำเสนอแนวทางการประหยัดพลังงาน และแนวทางการลดใช้พลังงงาน ตามหลักการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง