ตกลง
เรื่อง การจัดทำข้อมูลบุคคลและผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการประเภท อำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 ก.ย. 2562
749
1,091
เรื่อง การจัดทำข้อมูลบุคคลและผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการประเภท อำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์