ตอบข้อหารือ กรณีนายอำเภอไทรน้อย ขอหารือกรณีหลักประกันมีราคาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่มีที่ดินแปลงอื่นมาจำนองเป็นประกันเพิ่มเติมได้
9 ก.พ. 2559
405
216
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง