ตอบข้อหารือ กรณีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ขอหารือกรณีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้อนุกรรมการ กฟก สาขาจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทน กฟก เข้าร่วมประชุม อชก.ส่วนจังหวัด และส่วนกลาง จังหวัดนครราชสีมา
9 ก.พ. 2559
374
189
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง