ตอบข้อหารือ กรณีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ขอหารือกรณีการเจรจาไกล่เกลี่ยและการรับคำร้องจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบหรือไม่
25 ก.พ. 2559
327
269
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง