ตอบข้อหารือ กรณีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขอหารือประเด็นการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่
25 ก.พ. 2559
388
203
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง