ตกลง
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 - 135 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)
28 มี.ค. 2562
92
0
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 - 135 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)
นายสุรจิตต์อินทรชิตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 - 135 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 - 135 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image