ตกลง
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
18 เม.ย. 2562
176
0
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. (กองกลาง สป.กษ.)
กรมหม่อนไหมเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image