ตกลง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
18 เม.ย. 2562
261
0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. (กองกลาง สป.กษ.)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image