ตกลง
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานหน่วยงานการปฏิบัติเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนิน โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ สุทธิชื่น) เป็นประธาน
29 เม.ย. 2562
248
0
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานหน่วยงานการปฏิบัติเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ สุทธิชื่น) เป็นประธาน (กองกลาง สป.กษ)
กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานหน่วยงานการปฏิบัติเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนิน โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ สุทธิชื่น) เป็นประธาน
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image