ตกลง
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562
24 พ.ค. 2562
150
0
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล (กองกลาง สป.กษ.)
กรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image