ตกลง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานัติ วิเศษรจนา) และผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรฯ
21 มิ.ย. 2562
274
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานัติ วิเศษรจนา) และผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (กองกลาง สป.กษ)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานัติ วิเศษรจนา) และผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรฯ
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image