ตกลง
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช 2562
24 ม.ค. 2562
171
0
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) (กองกลาง สป.กษ.)
กรมหม่อนไหมเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image