ตกลง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและชมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ
11 ม.ค. 2562
219
0
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและชมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากประเทศภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนามและไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์(กองกลาง สป.กษ.)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและชมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image