ตกลง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
11 ม.ค. 2562
177
0
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2562 ในพระบรมมหาราชวัง (กองกลาง สป.กษ.)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image