ตกลง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี
6 ก.พ. 2562
210
0
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองกลาง สป.กษ.)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี
MOAC Image
MOAC Image