ตกลง
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.62
25 พ.ย. 2562
226
0
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.62
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.62

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 พร้อมให้เกียรติมอบของรางวัลเกมตกปลาหรรษา แก่ผู้โชคดี ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image