ตกลง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
27 พ.ย. 2562
102
0
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
เมื่อวันจันทร์ที่
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image