ตกลง
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
27 พ.ย. 2562
185
0
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
วันพุธที่27พฤศจิกายน2562เวลา07.00น.ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

 
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image