ตกลง
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เฝ้าผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
8 ธ.ค. 2562
110
0
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เฝ้าผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
วันที่๗ธันวาคม๒๕๖๒เวลา๑๖.๓๐น.ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เฝ้าผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เฝ้าผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image