ตกลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
1 ธ.ค. 2562
201
0
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (กรมชลประทาน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมสักการะถึงพระเกียรติคุณและพระวิทยาคุณองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หน้าศาลากระทรวงมหาดไทย
วันที่1ธันวาคม2562เวลา05.30น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (กรมชลประทาน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมสักการะถึงพระเกียรติคุณและพระวิทยาคุณองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หน้าศาลากระทรวงมหาดไทย

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image