ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บริหาร คณะแพทย์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
9 มิ.ย. 2563
90
0
วันอังคารที่๙มิถุนายน๒๕๖๓เวลา๐๙.๐๐น.
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บริหาร คณะแพทย์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บริหาร คณะแพทย์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image