ตกลง
“การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์
17 เม.ย. 2562
92
0
“การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์
“การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน
“การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์

การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

               17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ได้ตรวจเยี่ยมการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ณ กลุ่มผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

1. กลุ่มเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 มีสมาชิกทั้งหมด 45 คน

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

-ได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์แตนเบียน และไข่หนอนผีเสื้อข้าวสาร จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

 

2. สมาชิกกลุ่มมีการผลัดเปลี่ยนกันผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ครั้งละ 15 คน ผลิต 2 สัปดาห์/ครั้ง สามารถผลิตขยายแตนเบียนบราคอนได้ ครั้งละประมาณ 30,000 ตัว

 

3. แจกฟรีให้กับสมาชิกกลุ่ม อัตราการใช้แตนเบียน 200 ตัว/ไร่

 

4. แตนเบียนบราคอนที่ผลิตได้จะนำไปปล่อยในพื้นที่ปลูกมะพร้าวของสมาชิกในกลุ่ม และพื้นที่ปลูกมะพร้าวของอำเภอพระประแดง นอกจากนี้กลุ่มยังมีการผลิตขยายแมลงหางหนีบ เพื่อควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว