ตกลง
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางเพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
3 เม.ย. 2562
201
0
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางเพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
วันพุธที่3เมษายน2562นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางเพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ

          วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางเพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีพลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี/ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุรจิตต์  อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          โดยการประชุมครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และในการรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ให้รีบดำเนินการรื้อถอนส่วนที่สามารถทำได้ก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นในการรักษาพื้นที่ต้นน้ำและป่าไม้ โดยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการและสรุปแนวทางการรื้อถอนให้ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

          จากนั้นได้สำรวจพื้นที่บริเวณด้านหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นลานเอนกประสงค์ต่อไป ประชุม ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง