ตกลง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประเมินศักยภาพและสมรรถนะในการปฎิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
9 ส.ค. 2562
391
37