ตกลง
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัย
23 ก.ย. 2562
138
0
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์ที่23กันยายน2562นายอานัติวิเศษรจนา
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัย

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณวัดปากแคว ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมรับฟังถ่ายทอดสด การมอบนโยบาย "โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำยม หลังวัดปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องดิน น้ำ ปศุสัตว์ ประกอบด้วย การให้ความข่วยเหลือสำรวจความเสียหาย การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช การดูแลปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน การสนับสนุนเวขภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ หญ้าแห้งสำหรับโค การสนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำ และจิตอาสาซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมีนางกรภัค ธนฐิตะกวิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประมาณ 350 คน