ตกลง
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
24 ก.ย. 2562
407
0
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
วันอังคารที่24กันยายน2562นายกฤษณพงศ์ศรีพงษ์พันธุ์กุล
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

          วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

          เวลา 9.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมีนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ลงพื้นที่ บ้านคอกม้า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยช่างผู้ชำนาญงานจาก สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม และร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดวัดประทุมวนาราม วัดประจำหมู่บ้านคอกม้า ซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหาย

          เวลา 11.30 น. ลงพื้นที่บ้านโคกล่าม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมการซื้อ-ขายโคขุนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลเขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์โคเนื้อในเขตจังหวัดมหาสารคาม

          เวลา 13.30 น. เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 100 คน ณ วัดบ้านด่านใต้ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ นายวรพล ภูภักดี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          โดยปัจจัยการผลิตที่นำไปมอบแก่เกษตรผู้ประสบภัย ได้แก่ กล้าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก ปอเทือง พันธุ์ปลา หญ้าแห้ง เป็นต้น

          จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากอุทกภัยร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่หมู่ 9 บ้านเหล่าอ้อย ต. เหล่าอ้อย โดย อ.ร่องคำ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 31,406 ไร่ ประสบภัยจำนวน 12,340 ไร่ คาดว่าจะเสียหายสิ้นเชิง 9,225 ไร่ โดยเป็นพื้นที่นาข้าวทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมใช้ สาร พด.6 ฟื้นฟูพื้นที่นาที่ถูกน้ำท่วมขัง