ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 ก.ย. 2562
63
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562