ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านตลาดนำการผลิต
28 พ.ย. 2562
84
0
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านตลาดนำการผลิต
วันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2562เวลา09.00น.นายคมสัน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านตลาดนำการผลิต

          วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 พร้อมด้วยนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านตลาดนำการผลิต ณ วิสาหกิจชุมชนสวนส้มอำเภอ ศรีเชียงใหม่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อแนะนำแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดส้มเขียวหนองคาย สู่มาตรฐานอินทรีย์  โดยในปัจจุบันส้มเขียวหนองคาย กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค สามารถสั่งซื้อได้จากหลายช่องทาง อาทิ         บริษัท ไปรษณีย์ไทย ห้างแมคโคร บริษัทโซกู๊ดเพื่อวิสาหกิจชุมชนและสังคม เป็นต้น ด้วยโอกาสดังกล่าวจึงควรวางแผนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดภายในจังหวัด ตลาดต่างจังหวัด และสปปลาว. ที่มีความต้องการส้ม กว่าวันละ 100-200 ตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ที่สนใจเข้าชมอีกด้วย