วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 ธ.ค. 2562
119
0
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่3ธันวาคม2562เวลา09.00น.นายอรุณชัย
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง กษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม จำนวน 37 หน่วยงาน  โดยเน้นการบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งกษ ที่ 2147/ 2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง