ตกลง
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นต้องสังเกตุอาการ 14 วัน
18 มี.ค. 2563
1,970
1,216
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นต้องสังเกตุอาการ 14 วัน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นต้องสังเกตุอาการ 14 วัน