ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564
59
21
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง