ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564
25
19
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง