นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
8 เม.ย. 2564
109
0
นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
นายคมสันจำรูญพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน  2564 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แห่งดังนี้

1.ตรวจเยี่ยมณิชชาฟาร์ม (บริษัท นุชชา ไทยเมล่อน จำกัด) 286/11 หมู่ 8 คลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง โดยมีคุณณิชชา แก้วสุริยา เจ้าของนิชาฟาร์ม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน นิชชาฟาร์มแห่งนี้เดิมประกอบธุรกิจขายส่งและขายปลีกผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางแต่ประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากแตงโมไม่ตรงกับความต้องการของตลาดจึงมีแนวคิดปลูกที่จะขายเองเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ตามที่ตลาดต้องการและผลิตได้มาตรฐาน ปัจจุบันผลิตแตงโมได้เองในพื้นที่ชลบุรีและได้ไปส่งเสริมในพื้นที่อื่นๆที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ เช่นอำนาจเจริญ และเชียงใหม่ เพื่อเป็นฐานการผลิตด้วย โดยเดือนเมษายน 2564 ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมที่ห้างริมปิงทุกสาขารอบเมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับผลผลิตที่กำลังจะออกมา และเนื่องจากปัจจุบันการส่งออกแตงโม ได้รับผลกระทบเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ยอดการส่งออกลดลง ผลผลิตมีออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการปรับแผนการตลาดครั้งใหญ่ และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต จะมีการมุ่งเน้นการสร้างตลาดใหม่ /ขายเฟรนไชส์ 

2.ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำพริกป้าแว่น 160/4 หมู่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ โดยมีคุณบังอร วันน้อย เจ้าของผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกป้าแว่น”  และผู้บริหารฯโรงงานให้การต้อนรับ แรกเริ่มคุณบังอรมีการทำน้ำพริกไปขายตามตลาด ขายทั้งวัน กำไรบ้างขาดทุนบ้าง แต่ด้วยความพยายามและไม่ย่อท้อ ทำให้มีลูกค้าประจำมากมาย เจ้าของตลาดจึงตั้งชื่อให้ว่า “น้ำพริกป้าแว่น”หลังจากที่ขายในตลาดอยู่หลายปี จนกระทั่งได้รับโอกาสและผลักดันจากหน่วยงานราชการ และ ธกส.ให้นำน้ำพริกเข้าไปจำหน่ายในเซเว่นฯ เริ่มจากการนำน้ำพริกแห้งเข้ามาวางขาย เช่นน้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกลงเรือ น้ำพริกทะเล และน้ำพริกเห็ดหอมเจ และปัจจุบัน ได้เริ่มนำน้ำพริกสดเข้ามาขายในตู้แช่เย็นเป็นเจ้าแรกในร้านเซเว่นฯ โดยเริ่มจากน้ำพริกเจขายในช่วงเทศกาลกินเจ ตามมาด้วยน้ำพริกกะปิ น้ำพริกปลาทู น้ำพริกปลาร้า และล่าสุด น้ำพริกปลาดุกฟู  ปัจจุบันสามารถพลิกฟื้นธุรกิจและชำระหนี้สิน ธกส.ได้และมีความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจตามลำดับ ในการนี้ ผต.ได้หารือแผนระบบตลาดนำการผลิตกับคุณบังอรเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสบปัญหาปลูกหอมแดงและมีบางช่วงผลผลิตล้นตลาด ทางผู้บริหารโรงงานน้ำพริกป้าแว่นมีความยินดีที่จะรับซื้อผลผลิตและจะมีการประสานข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจกันต่อไป.

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง