นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป.กษ. และ สผง.เรื่อง ข้อเสนอโครงการสำคัญของ ป.ย.ป.กษ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 ก.ค. 2564
78
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป.กษ. และ สผง.เรื่อง ข้อเสนอโครงการสำคัญของ ป.ย.ป.กษ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป.กษ. และ สผง.เรื่อง ข้อเสนอโครงการสำคัญของ ป.ย.ป.กษ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ป.ย.ป.กษ. หารือแนวทางเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป.กษ. และ สผง.เรื่อง ข้อเสนอโครงการสำคัญของ ป.ย.ป.กษ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน โดยเน้นให้เกษตรกรบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และ การแก้ไขปัญหาสาธารณะและป้องกันภัยพิบัติด้านเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ภาครัฐควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง