นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ผ่านระบบ Google Meet
3 ส.ค. 2564
62
0
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ผ่านระบบ Google Meet
นางดาเรศร์กิตติโยภาสผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ผ่านระบบ Google Meet

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แอปพลิเคชั่น รู้ดิน รู้ปุ๋ยผ่านระบบ Google Meet

                วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการจัดทำแพลตฟอร์มโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แอปพลิเคชั่น รู้ดิน รู้ปุ๋ยและแนวทางการใช้ประโยชน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data Base แอปพลิเคชั่น รู้ดิน รู้ปุ๋ยภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ Google Meet

                โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของกระบวนงานพัฒนา Platform และ Application ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data base ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ซึ่งแอปพลิเคชั่น รู้ดิน รู้ปุ๋ยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุนการผลิตจากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยของเกษตรกร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เน้นย้ำว่า

                ภายใต้ความทันสมัยและความสะดวกสบายของระบบ และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยิ่งต้องมีความรู้ ความแม่นยำในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในชุมชน และสร้างความเข็มแข็งให้กับ ศดปช. ในการดำเนินธุรกิจให้บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง