ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๐-๘๑ โดยวิธีคัดเลือก
16 มี.ค. 2565
60
18
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง