ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565
50
14
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง