ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนบริการทำงานด้านทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2565
40
7
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง