รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565
118
100
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง